Tréninkové pracoviště Oáza v Sokolově vzniklo v rámci realizovaného projektu „Tréninkové pracoviště Oáza“, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00194 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%). www.esfcr.cz.

Hlavním cílem projektu bylo zřízení tréninkového pracoviště, kde našlo na základě úspěšně absolvovaného kurzu pracovní uplatnění 11 lidí s mentálním znevýhodněním, využívající sociální službu chráněné bydlení Společnosti Dolmen, z.ú.

V současnosti je hlavním cílem Společnosti Dolmen vytvořit z Tréninkového pracoviště Oáza ekonomicky stabilní sociální podnik, který bude částečně pokrývat nedostatečnou, téměř nulovou nabídku pestré, zdravé a cenově dostupné teplé a studené kuchyně v centru Sokolova, jejímž základem je produkce jídel z kvalitních, čerstvých surovin bez použití průmyslově vyráběných dochucovadel a přísad.

Motivací k založení sociálního podniku je naše přesvědčení o potenciálu zaměstnanců, kterými jsou lidé s mentálním znevýhodněním, vytvářet produkty, o které bude na trhu zájem. Naše přesvědčení o prosperitě a budoucí udržitelnosti podniku vychází z výstupů a výsledků projektů, do kterých byli zaměstnanci se znevýhodněním zapojeni jako účastníci vzdělávacích a přípravných programů v oblasti zaměstnanosti. Dalším důležitým motivačním prvkem pro zavedení sociálního podniku je skutečnost, že pro tuto cílovou skupinu v regionu Sokolovska téměř neexistuje nabídka pracovního uplatnění.

Naší vizí je začlenění lidí s mentálním znevýhodněním na trhu práce prostřednictvím poskytování ekonomicky stabilních služeb v oblasti gastronomie.

Posláním našeho budoucího sociálního podniku je zlepšení kvality života lidí se znevýhodněním prostřednictvím seberealizace a zlepšení kvality života zákazníků prostřednictvím nabídky kvalitního stravování na Sokolovsku.

Navštivte nás a přesvědčíte se, že naše nabídka je jedinečná. Její jedinečnost spočívá mimo jiné také v orientaci na širokou skupinu zákazníků. Přijdou si zde na své lidé všech věkových kategorií, lidé preferující zdravý životní styl, maminky s malými dětmi, vegetariáni a vegani či dietáři a alergici, ale i muži preferující tzv. „českou klasiku“, protože i ta se dá uvařit zdravě a chutně. Každodenní nabídka obsahuje takovou skladbu sortimentu, aby vyhovovala každému.

http://www.dolmen-oaza.cz/20150112_170419