Oáza

Oáza

Tréninkové pracoviště Oáza v Sokolově vzniklo v rámci realizovaného projektu „Tréninkové pracoviště Oáza“, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00194 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%). www.esfcr.cz.

Hlavním cílem projektu bylo zřízení tréninkového pracoviště, kde našlo na základě úspěšně absolvovaného kurzu pracovní uplatnění 11 lidí s mentálním znevýhodněním, využívající sociální službu chráněné bydlení Společnosti Dolmen, z.ú.

O nás: od 11/2015 je podnik s.r.o. Pracovní rehabilitace a sociální podnik Dolmen Oáza,s.r.o. Rooseveltova 2133, Sokolov. Poslání podniku Dolmen Oáza je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří nenašli zaměstnání na otevřeném trhu práce, pracovat s přiměřenou podporou. Vytváříme s našimi zaměstnanci takové prostředí, kam se budou zákazníci rádi vracet, protože zde najdou něco výjimečného. Poskytování a udržení pracovních míst zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním je pro nás prioritou stejně tak, jako jejich začlenění do místní komunity, což zmírňuje sociální vyloučení. Chceme šířit osvětu o sociálním podnikání a být dobrým příkladem pro ostatní sociální podniky.