Chráněné bydlení Sokolov, Habartov a Chodov

 

Rozšířením působnosti naší organizace do Karlovarského kraje jsme svými zkušenostmi s poskytováním služby chráněné bydlení v Libereckém kraji podpořili transformační procesy ústavní péče, které v tomto kraji probíhaly v rámci projektů „Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ a „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“.

Naším prvním místem poskytování služby chráněné bydlení se stalo město Sokolov. V říjnu 2010 se sem přestěhovali první klienti z ústavní péče, a to z DOZP „Sokolík“ Sokolov, DOZP „Pramen“ Mnichov a DOZP Radošov.

V prosinci 2010 jsme službu chráněné bydlení začali poskytovat ve městě Habartov. Zde našly svůj nový domov klientky z DOZP „Sokolík“ Sokolov – Habartov.

Posledním naším střediskem se stalo město Chodov, a to v prosinci 2012. Nový život zde začaly žít klientky z DOZP „Mariánská“.

Co služba chráněné bydlení pro naše klienty znamená a co jim přináší, jsme se zeptali přímo jich samotných. Mohou tak být inspirací pro další lidi, kteří stále ještě žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením, nebo také v rodinách, a chtěli by žít svůj vlastní plnohodnotný život s přiměřenou podporou našich asistentů nastavenou tak, aby vyhovovala jejich potřebám.

Paní Eva – Klientka, která k nám přišla z DOZP „Mariánská“

Paní Eva – Klientka, která k nám přišla z DOZP „Mariánská“

Paní Eva – Klientka, která k nám přišla z DOZP „Mariánská“

Naučila jsem se spoustu věcí, žiju samostatně a mám asistenci v oblastech, v kterých potřebuji větší individuální podporu. Jsem šťastná, že jsem se mohla začlenit do běžného života, jsem strašně vděčná a spokojená, že se můžu učit.“

 

 

 

 

Paní Lenka – Klientka, která k nám přišla z DOZP „Mariánská“

Paní Lenka – Klientka, která k nám přišla z DOZP „Mariánská“

Chráněné bydlení pro mne znamená osamostatňování. Sama si vařím, uklízím, nakupuju a počítám peníze. Pomáhá mi asistentka, ale já radši všechno sama. Dalo mi potěšení, že jsem venku, že nejsem tam zavřená. Tam byl jiný vzduch, než tady.“