Společnost Dolmen 

Posláním společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým  lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžných domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Cílová skupina

Klienti naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem žít v chráněném bytě a chtějí se učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti.

kuchyne

Způsob dosahování našeho poslání:

 • Našim klientům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťují asistenti, kteří za nimi docházejí do bytu, kde žijí. Klienti bydlí samostatně v bytě nebo sdílí domácnost ještě s jinými klienty.
 • Asistenti, kteří klientům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich potřeb. Míra podpory je u jednotlivých klientů různá a vždy se odvíjí od jejich potřeb a dovedností. Při přijímání nového klienta docházejí asistenti ke klientovi každý den. Později mohou docházet jen několikrát týdně. Asistenti také dochází každý den a zůstávají přes noc v případě, pokud to vyžaduje zhoršený zdravotní stav klienta.
 • Při poskytování služby dbáme na to, abychom podporovali klienty v situacích, které nezvládají sami. Podporujeme jejich samostatné rozhodování o tom, co se bude dělat, jakým způsobem i kdy a kde se to bude dělat.

Chráněné bydlení naší organizace je poskytováno na základě těchto zásad:

 • Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky
 • Pomáháme jim v uplatňování jejich práv
 • Respektujeme jejich názor
 • Podporujeme jejich volbu a nezávislost
 • Respekt je naše zásada!

Naše cíle

 • Podporujeme klienta, aby mohl žít v běžné domácnosti chráněného bydlení způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby.
 • Podporujeme klienta v rozvoji nebo v udržení jeho schopností a dovedností.
 • Podporujeme klienta v pečování o svou domácnost, nakupování a hospodaření se svými financemi a péči o svůj zevnějšek a zdraví.
 • Podporujeme klienta při orientaci ve svém okolí a využívání běžně dostupných služeb, jako je hromadná doprava, kadeřník, kosmetika atd.
 • Podporujeme klienta v jeho rozhodnutích, podporujeme jeho názor a posilujeme jeho sebevědomí.