2019

  Nadace divoké husy

  Divoké husy

  Nadační příspěvek z grantovém programu Benefice s Divokými husami ve výši 58 804,–Kč.

  Součástí daru je částka 17 950,– Kč z účtu veřejné sbírky. Z toho 6 000,–Kč dar ze zaměstnanecké sbírky Řízení letového provozu ČR, s.p. a částka 11 952,–Kč vybráno z průběžné veřejné sbírky Lety Divokých hus.

  Tento nadační příspěvek bude použit na pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči. Dále bude pořízeno potřebného vybavení klientů do chráněných bytů (žaluzie, elektrospotřebiče, nábytek) a provedení nezbytných oprav bytů.

  ———————–

  Západočeské konzumní družstvo Sušice

  Západočeské konzumní družstvo Sušice

  Projekt „Pro dobrou věc“

  Peněžitý dar ve výši 49 984,–Kč na nákup ortopedických matrací zn. Memory Comford.

   —————

   

  Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

  Nadace divoké husy

  Společnost Dolmen, z.ú. se spolupodílí na organizaci dobročinné akce Jarní jarmark radosti.

  Kdy?   27.4.2019

  Kde?   ZŠ Centrálka, Sokolov

  Na co se můžete těšit? Jóga smíchu…focení v kostýmech….prodej bylinné kosmetiky, domácí čokolády a marmelád……workshopy – výroba mýdel a pískových obrázků a další jiné…

   

  Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

  Z výtěžku benefiční akce budou zakoupeny komunikační pomůcky pro klienty chráněného bydlení, kteří neslyší nebo mají vážnou vadu řeči.

   

   ————————————————————————-

   

  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

   

  Období realizace 3/2018 – 3/2020

  Loga

   ve výši 5.940.000,–Kč