[catlist name="aktualni-projekty"]

2020

NADACE KAREL KOMÁREK FAMILY FOUNDATION

Nadační příspěvek ve formě peněžních prostředků ve výši 60 000,–Kč.

Účelově vázaný peněžitý dar ve výši 50.000,–Kč v rámci Grantového řízení Nadace Kooperativy COVID 19 na nákup respirátorů, roušek, rukavic, dezinfekce, apod.

Nadační příspěvek k úhradě nákladů na projekt „Ochranné pomůcky Covid-19“ ve výši 40. 000,–Kč

————————————————————————————————————–

2019

Nadace divoké husy

Divoké husy

Nadační příspěvek z grantovém programu Benefice s Divokými husami ve výši 58 804,–Kč.

Součástí daru je částka 17 950,– Kč z účtu veřejné sbírky. Z toho 6 000,–Kč dar ze zaměstnanecké sbírky Řízení letového provozu ČR, s.p. a částka 11 952,–Kč vybráno z průběžné veřejné sbírky Lety Divokých hus.

Tento nadační příspěvek bude použit na pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči. Dále bude pořízeno potřebného vybavení klientů do chráněných bytů (žaluzie, elektrospotřebiče, nábytek) a provedení nezbytných oprav bytů.

———————–

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Projekt „Pro dobrou věc“

Peněžitý dar ve výši 49 984,–Kč na nákup ortopedických matrací zn. Memory Comford.

 —————

Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

Nadace divoké husy

Společnost Dolmen, z.ú. se spolupodílí na organizaci dobročinné akce Jarní jarmark radosti.

Kdy?   27.4.2019

Kde?   ZŠ Centrálka, Sokolov

Na co se můžete těšit? Jóga smíchu…focení v kostýmech….prodej bylinné kosmetiky, domácí čokolády a marmelád……workshopy – výroba mýdel a pískových obrázků a další jiné…

 

Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

Z výtěžku benefiční akce budou zakoupeny komunikační pomůcky pro klienty chráněného bydlení, kteří neslyší nebo mají vážnou vadu řeči.

 

 ————————————————————————-

 

„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Období realizace 3/2018 – 3/2020

Loga

 ve výši 5.940.000,–Kč