Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

  Nadace divoké husy

  Společnost Dolmen, z.ú. se spolupodílí na organizaci dobročinné akce Jarní jarmark radosti.

  Kdy?   27.4.2019

  Kde?   ZŠ Centrálka, Sokolov

  Na co se můžete těšit? Jóga smíchu…focení v kostýmech….prodej bylinné kosmetiky, domácí čokolády a marmelád……workshopy – výroba mýdel a pískových obrázků a další jiné…

   

  Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

  Z výtěžku benefiční akce budou zakoupeny komunikační pomůcky pro klienty chráněného bydlení, kteří neslyší nebo mají vážnou vadu řeči.

   

   ——————————————————————————————————————————————–

   

  „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

   

  Období realizace 3/2018 – 3/2020

  Loga

   ve výši 5.940.000,–Kč