2019

Nadace divoké husy

Divoké husy

Nadační příspěvek v grantovém programu Benefice s Divokými husami ve výši 58 804,–Kč.

Součástí daru je částka 17 950,– Kč z účtu veřejné sbírky. Z toho 6 000,–Kč dar ze zaměstnanecké sbírky Řízení letového provozu ČR, s.p. a částka 11 952,–Kč vybráno z průběžné veřejné sbírky Lety Divokých hus.

Tento nadační příspěvek bude použit na pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči. Dále bude pořízeno potřebného vybavení klientů do chráněných bytů (žaluzie, elektrospotřebiče, nábytek) a provedení nezbytných oprav bytů.

Západočeské konzumní družstvo Sušice

Projekt „Pro dobrou věc“

Peněžitý dar ve výši 49 984,–Kč na nákup ortopedických matrací zn. Memory Comford.

 

 

Divoké husy

Nadace divoké husy

Společnost Dolmen z.ú. se spolupodílí na organizaci dobročinné akce Jarní jarmark radosti.

Kdy?   27.4.2019

Kde?   ZŠ Centrálka, Sokolov

Na co se můžete těšit? Jóga smíchu…focení v kostýmech….prodej bylinné kosmetiky, domácí čokolády a marmelád……workshopy – výroba mýdel a pískových obrázků a další jiné…

 

Tutu benefiční akci finančně podporuje  Nadace Divoké husy.

  Divoké husy

Z výtěžku benefiční akce budou zakoupeny komunikační pomůcky pro klienty chráněného bydlení, kteří neslyší nebo mají vážnou vadu řeči.

 

Jarní jarmark radosti

 

 

 

2018

CL_logo_vcetne_claimu

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální“

Zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením – Komunitní zahrádka, Ozdravný pobyt

Účelová neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.120,–Kč

Nadace České spořitelny

logo_nadacecs

 

http://www.nadacecs.cz/programy/pece-o-lidi-s-mentalnim-postizenim

Zaměstnanci České spořitelny podpořili projekt částkou 46.274,-