1. Společnost Dolmen, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službě chráněné bydlení

Místo výkonu práce: středisko Česká Lípa

Popis pracovní pozice:
•vykonává přímou práci s klienty sociálních služeb v jejich domácnostech dle jejich individuálních potřeb
•vede a zpracovává osobní dokumentaci klientů služeb
•pomáhá klientům v naplňování jejich práv a oprávněných zájmů
•spolupracuje s dalšími pracovníky v sociálních službách, sociální pracovnicí, metodikem kvality a vedoucí střediska

Požadujeme:
•akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo ukončené středoškolské vzdělání v oboru uznatelném pro výkon pozice pracovníka v sociálních službách v souladu s přílohou č. 4 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
•splnění osobnostních předpokladů – schopnost komunikace s lidmi s mentálním znevýhodněním, schopnost pracovat v týmu, odpovědnost, svědomitost, odolnost vůči stresu, motivaci a chuť pracovat s lidmi s mentálním znevýhodněním, respekt k jejich právům a dodržování morálních hodnot – čestnost, spravedlnost a slušnost
•trestní bezúhonnost
•flexibilitu, ochotu podílet se na rozvoji kvality poskytovaných služeb
•praxe v sociálních službách vítána
•základní práce na PC (Microsoft office, internet)

Nabízíme:
•pracovní úvazek zkrácený

•benefity: stravenky v hodnotě 100,- Kč/odpracovaná směna, pololetní a roční odměny dle aktuálních finančních možností organizace
•rozvoj profesních dovedností formou kvalitního dalšího vzdělávání
•možnost podílet se na dalším rozvoji organizace
•práci v kreativním týmu

Na základě těchto dokumentů budou vybraní uchazeči přizváni do 2. kola, k osobnímu pohovoru, o jehož datu, místě a čase budou předem informováni.

Výběrové řízení je postaveno ve dvou úrovních. Uchazeči o pracovní pozici zašlou strukturovaný profesní životopis a motivační dopis pro práci asistenta chráněného bydlení  e-mailem na adresu: rackova@spolecnostdolmen.cz.

Nástup: ihned nebo dle dohody

2. Společnost Dolmen, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službě chráněné bydlení

Místo výkonu práce: středisko Liberec

Popis pracovní pozice:
•vykonává přímou práci s klienty sociálních služeb v jejich domácnostech dle jejich individuálních potřeb
•vede a zpracovává osobní dokumentaci klientů služeb
•pomáhá klientům v naplňování jejich práv a oprávněných zájmů
•spolupracuje s dalšími pracovníky v sociálních službách, sociální pracovnicí, metodikem kvality a vedoucí střediska

Požadujeme:
•akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo ukončené středoškolské vzdělání v oboru uznatelném pro výkon pozice pracovníka v sociálních službách v souladu s přílohou č. 4 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
•splnění osobnostních předpokladů – schopnost komunikace s lidmi s mentálním znevýhodněním, schopnost pracovat v týmu, odpovědnost, svědomitost, odolnost vůči stresu, motivaci a chuť pracovat s lidmi s mentálním znevýhodněním, respekt k jejich právům a dodržování morálních hodnot – čestnost, spravedlnost a slušnost
•trestní bezúhonnost
•flexibilitu, ochotu podílet se na rozvoji kvality poskytovaných služeb
•praxe v sociálních službách vítána
•základní práce na PC (Microsoft office, internet)

Nabízíme:
•pracovní úvazek zkrácený

•benefity: stravenky v hodnotě 100,- Kč/odpracovaná směna, pololetní a roční odměny dle aktuálních finančních možností organizace
•rozvoj profesních dovedností formou kvalitního dalšího vzdělávání
•možnost podílet se na dalším rozvoji organizace
•práci v kreativním týmu

Na základě těchto dokumentů budou vybraní uchazeči přizváni do 2. kola, k osobnímu pohovoru, o jehož datu, místě a čase budou předem informováni.

Výběrové řízení je postaveno ve dvou úrovních. Uchazeči o pracovní pozici zašlou strukturovaný profesní životopis a motivační dopis pro práci asistenta chráněného bydlení  e-mailem na adresu: kaiserova@spolecnostdolmen.cz.

Nástup: ihned nebo dle dohody