Společnost Dolmen, z.ú., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Pracovník v sociálních službách

 

Místo: Česká Lípa

Popis pracovní pozice:

– vykonává přímou práci s klienty sociální služby chráněné bydlení v jejich domácnostech dle jejich individuálních potřeb
– vede a zpracovává osobní dokumentaci klientů služby chráněné bydlení
– pomáhá klientům chráněného bydlení v naplňování jejich práv a oprávněných zájmů
– spolupracuje s dalšími pracovníky v sociálních službách, sociální pracovnicí, metodikem kvality a vedoucí střediska

Požadujeme:
-akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo ukončené středoškolské vzdělání v oboru uznatelném pro výkon pozice pracovníka v sociálních službách v souladu s přílohou č. 4 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
-splnění osobnostních předpokladů, schopnost komunikace s lidmi s mentálním znevýhodněním, schopnost pracovat v týmu, odpovědnost, svědomitost, odolnost vůči stresu, motivaci a chuť pracovat s lidmi s mentálním znevýhodněním, respekt k jejich právům a dodržování morálních hodnot, čestnost, spravedlnost a slušnost
– trestní bezúhonnost
– ochotu podílet se na rozvoji kvality poskytovaných služeb
– praxe v sociálních službách vítána
– základní práce na PC (Microsoft office, internet)

Nabízíme:

Benefity: stravenky v hodnotě 100,- Kč/odpracovaná směna, pololetní a roční odměny dle aktuálních finančních možností organizace
rozvoj profesních dovedností formou kvalitního dalšího vzdělávání
možnost podílet se na dalším rozvoji organizace
práci v kreativním týmu

Nástup: ihned nebo dle dohody

Výběrové řízení je postaveno ve dvou úrovních. Uchazeči o pracovní pozici zašlou strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v termínu do 31.10.2018 e-mailem (info@spolecnostdolmen.cz).

Na základě těchto dokumentů budou vybraní uchazeči přizváni do 2. kola, k osobnímu pohovoru, o jehož datu, místě a čase budou předem informováni.