NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života

  • Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky
  • Pomáháme jim v uplatňování jejich práv
  • Respektujeme jejich názor
  • Podporujeme jejich volbu a nezávislost
  • Respekt je naše zásada!