Společnost Dolmen, z.ú. byla založena v roce 2006 za účelem podpory uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením při přechodu do služby chráněné bydlení a poskytování této služby v Libereckém kraji.

První uživatelé se do chráněného bydlení naší společnosti stěhovali v roce 2007.

V současné době Společnost Dolmen, z.ú. poskytuje registrované sociální služby v Libereckém a Karlovarském kraji.

Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

  • Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky

  • Pomáháme jim v uplatňování jejich práv

  • Respektujeme jejich názor

  • Podporujeme jejich volbu a nezávislost

  • Respekt je naše zásada!

Společnost Dolmen, z.ú. je členem:

avpocr-lg-01-barevnyAPSS ČRANNA KK