Město Kraslice

Město Kraslice

  2019

Sociální služby Společnosti Dolmen, z.ú. byly podpořeny neinvestiční dotací na provozní náklady ve výši 10.000,–Kč.