https://www.karlovyvary.cz/cs

Sociální služba podpora samostatného bydlení byla podpořena neinvestiční dotací na provozní náklady ve výši 40.000,–Kč.