https://www.karlovyvary.cz/cs

Sociální služby Společnosti Dolmen, z.ú. byly podpořeny neinvestiční dotací na provozní náklady ve výši 40.000,–Kč.