ROK 2017

Město Sokolov

cinnostbarva

http://www.sokolov.cz/

Sociální služba podpora samostatného bydlení

Tato činnost je realizována za finanční podpory města Sokolova.

podpora samostatného bydlení 50.000,- Kč

 

ROK 2016

Poskytování služeb chráněné bydlení v Sokolově je realizováno za finanční podpory města Sokolova.

Celková výše dotace v roce 2016 činí 50 000,–Kč.

http://www.sokolov.cz/

emblem

ROK 2015

Účelově vymezená dotace z rozpočtu města Sokolov z fondu sociální podpory na celoroční činnost poskytování sociálních služeb – chráněné bydlení pro rok 2015 v celkové výši 80.000,–Kč.

http://www.sokolov.cz/

emblem