„Realizováno za podpory města Sokolov“

ttp://www.sokolov.cz/

ROK 2022

Dotace z programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města Sokolov.

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč

ROK 2021

Dotace z programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města Sokolov.

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč

ROK 2019

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč

ROK 2018

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 100 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 100 000,–Kč

ROK 2017

 Sociální služba podpora samostatného bydlení

Tato činnost je realizována za finanční podpory města Sokolova.

podpora samostatného bydlení 50.000,- Kč

ROK 2016

Poskytování služeb chráněné bydlení v Sokolově je realizováno za finanční podpory města Sokolova.

Celková výše dotace v roce 2016 činí 50 000,–Kč.

http://www.sokolov.cz/

emblem

ROK 2015

Účelově vymezená dotace z rozpočtu města Sokolov z fondu sociální podpory na celoroční činnost poskytování sociálních služeb – chráněné bydlení pro rok 2015 v celkové výši 80.000,–Kč.

http://www.sokolov.cz/

emblem