logo

Město Chodov

ROK 2022

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 30.000,–Kč

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 16.000,–Kč 

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

ROK 2021

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 30.000,–Kč

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 20.000,–Kč 

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

ROK 2020

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 25.000,–Kč

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 20.000,–Kč 

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

ROK 2019

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 20.000,–Kč

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 15.000,–Kč 

„Tento projekt je spolufinancován městem Chodov.“

ROK 2018

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 20.000,–Kč

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 15.000,–Kč

ROK 2017

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

chráněné bydlení 15.000,- Kč

podpora samostatného bydlení 15.000,- Kč