logo

ROK 2018

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

Poskytnuta dotace z rozpočtu města Chodov na sociální služby:

sociální služba chráněné bydlení ve výši 20.000,–Kč

sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 15.000,–Kč

ROK 2017

Město Chodov

http://www.mestochodov.cz/

chráněné bydlení 15.000,- Kč

podpora samostatného bydlení 15.000,- Kč