ROK 2018

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 266.585,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 102.613,–Kč.

 Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení dílna ve výši 91.777,–Kč.

ROK 2017

logo-liberec

Účelová dotace z Fondu zdraví a prevence ve výši 20.650,–Kč

„Motivační pobyt – zaměřeno na zdravou výživu, pohyb a relaxační techniky“

„Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence.“

logo-liberec

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 80.514,–Kč

Dotace poskytnuta na sociální službu podpora samostatného bydlení.

logo-liberec

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 104.619,–Kč

Dotace poskytnuta na sociální službu sociálně terapeutické dílny.

logo-liberec

 Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 325.620,–Kč
 
Dotace poskytnuta na sociální službu chráněné bydlení.
ROK 2016
logo-liberec

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 41 500,–Kč

Období:1.6.2016 do 30.11.2016

logo-liberec

Dotace z fondu zdraví a prevence  na projekt – „Dovybavení sociální terapeutické dílny“

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 30 645,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

logo-liberec

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu chráněné bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 246 000,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

logo-liberec

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 246 000,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

logo-liberec

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 52 250,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

 logo-liberec

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu sociálně terapeutické dílny

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 92. 655,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

ROK 2015

logo-liberec

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 164 000,–Kč

Období: 1.1.2015 – 31.12.2015

logo-liberec 

Dotace na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 28 000,–Kč

Období: 1.1.2015 – 31.12.2015

logo-liberec

Dotace na projekt – „Podpora samostatného bydlení – chráněného bydlení“ pro rok 2015.

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 60 350,–Kč