Statutární město Liberec

ROK 2022

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 184.294,–Kč.

„Jíme zdravě 2022“ – ve výši 40.000,–Kč z fondu zdraví a prevence č. DS202201053. – „Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec.“

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 110.837,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení  ve výši 125.469,–Kč.

ROK 2021

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 180 308,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 103 753,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení  ve výši 116 571,–Kč.

ROK 2020

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 191 683,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 99 671,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení  ve výši 35 079,–Kč.

ROK 2019

„Zdravě a spolu III“ – ve výši 34.000,–Kč z fondu zdraví a prevence č. DS201900755. – „Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec.“

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 175.423,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 94.116,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení dílna ve výši 108.123,–Kč.

ROK 2018

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Chráněné bydlení ve výši 266.585,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Sociálně terapeutická dílna ve výši 102.613,–Kč.

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na službu Podpora samostatného bydlení dílna ve výši 91.777,–Kč.

„Týden v přírodě – zdravě a spolu“ – ve výši 34.000,–Kč z fondu zdraví a prevence č. DS201800588. – „Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence statutárního města Liberec.“

ROK 2017

Účelová dotace z Fondu zdraví a prevence ve výši 20.650,–Kč

„Motivační pobyt – zaměřeno na zdravou výživu, pohyb a relaxační techniky“

„Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence.“

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 80.514,–Kč

Dotace poskytnuta na sociální službu podpora samostatného bydlení.

Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 104.619,–Kč

Dotace poskytnuta na sociální službu sociálně terapeutické dílny.

 Účelová dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb ve výši 325.620,–Kč
 
Dotace poskytnuta na sociální službu chráněné bydlení.
ROK 2016

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 41 500,–Kč

Období:1.6.2016 do 30.11.2016

Dotace z fondu zdraví a prevence  na projekt – „Dovybavení sociální terapeutické dílny“

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 30 645,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu chráněné bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 246 000,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 246 000,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 52 250,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb

na službu sociálně terapeutické dílny

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 92. 655,–Kč

Období:1.1.2016 do 31.12.2016

ROK 2015

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 164 000,–Kč

Období: 1.1.2015 – 31.12.2015

 

 

Dotace na službu podpora samostatného bydlení

http://www.liberec.cz/cz/

Výše dotace: 28 000,–Kč

Období: 1.1.2015 – 31.12.2015

 

Dotace na projekt – „Podpora samostatného bydlení – chráněného bydlení“ pro rok 2015.

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 60 350,–Kč