ROK 2018

ceska_lipa_logo_00

„Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení“ ve výši 542 000,–Kč

„Dotace města Česká Lípa na projekt Podpora samostatného bydlení“ ve výši 42 000,–Kč

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt – Motivační pobyt pro dospělé lidi s mentálním postižením“ ve výši 27.156,–Kč.

ROK 2017

ceska_lipa_logo_00

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální“ – dotace na akci:

Zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením – Komunitní zahrádka, Ozdravný pobyt

Účelová neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.120,–Kč

ceska_lipa_logo_00

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální“ – dotace na činnost:

Dotace poskytována na projekt „Chráněné bydlení“ ve výši 228.779,–Kč

Dotace poskytována na projekt „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 17 594,–Kč

                                                                                                          Město Česká Lípa poskytlo v roce 2017 Společnosti Dolmen finanční dar ve výši 200.000,- Kč

ROK 2016

Dotace na projekt – „Jíme jinak II“

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 10 274,–Kč

Město Česká Lípa

 ceska_lipa_logo_00

Dotace na projekt – „Služba chráněného bydlení, Služba podpora chráněného bydlení“

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 118 144,–Kč

Město Česká Lípa

ceska_lipa_logo_00

ROK 2015

Dotace na projekt – „Podpora samostatného bydlení – chráněného bydlení“ pro rok 2015.

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 60 350,–Kč

Město Česká Lípa

 ceska_lipa_logo_00