Město Česká Lípa

ROK 2022

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2022 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení ve výši 410 225,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2022 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny ve výši 56 967,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa pro oblast sociální v roce 2022 na akci „Rekondičně motivační pobyt pro lidi s mentálním postižením“ ve výši 41 647,–Kč.                     

ROK 2021

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2021 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Chráněné bydlení ve výši 407 784,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa v roce 2021 pro oblast podpory registrovaných sociálních služeb na činnost sociální služby Sociálně terapeutické dílny ve výši 54 808,–Kč.

Dotace z programu města Česká Lípa pro oblast sociální v roce 2021 na akci „Rekondičně motivační pobyt pro lidi s mentálním postižením“ ve výši 21 734,–Kč.                     

ROK 2020

„Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení“ ve výši 396.343,–Kč

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt – „Motivační pobyt pro dospělé lidi s mentálním postižením III“ ve výši 29.045,–Kč.                                          

ROK 2019

„Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení“ ve výši 428 531,–Kč

„Dotace města Česká Lípa na projekt Podpora samostatného bydlení“ ve výši 34 365,–Kč

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt – „Motivační pobyt pro dospělé lidi s mentálním postižením II“ ve výši 28.569,–Kč.

ROK 2018

„Dotace města Česká Lípa na projekt Chráněné bydlení“ ve výši 542 000,–Kč

„Dotace města Česká Lípa na projekt Podpora samostatného bydlení“ ve výši 42 000,–Kč

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální na projekt – Motivační pobyt pro dospělé lidi s mentálním postižením“ ve výši 27.156,–Kč.

ROK 2017

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální“ – dotace na akci:

Zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením – Komunitní zahrádka, Ozdravný pobyt

Účelová neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.120,–Kč

„Dotace města Česká Lípa v oblasti sociální“ – dotace na činnost:

Dotace poskytována na projekt „Chráněné bydlení“ ve výši 228.779,–Kč

Dotace poskytována na projekt „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 17 594,–Kč

Město Česká Lípa poskytlo v roce 2017 Společnosti Dolmen finanční dar ve výši 200.000,- Kč

ROK 2016

Dotace na projekt – „Jíme jinak II“

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 10 274,–Kč

Město Česká Lípa

 

Dotace na projekt – „Služba chráněného bydlení, Služba podpora chráněného bydlení“

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 118 144,–Kč

Město Česká Lípa

ROK 2015

Dotace na projekt – „Podpora samostatného bydlení – chráněného bydlení“ pro rok 2015.

http://www.mucl.cz/

Dotace ve výši: 60 350,–Kč

Město Česká Lípa