ROK 2022

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2022 finančně podporují:

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 3 z finančních prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence II ve výši 1 699 800,–Kč 

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 240 200,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Karlovarský kraj.

Poskytnutí zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2022 poskytovatele na sociální službu chráněného bydlení ve výši 2 103 500,–Kč a na službu podpora samostatného bydlení ve výši 678 300,–Kč.

Poskytnutí zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2022 poskytovatele na sociální službu chráněného bydlení ve výši 2 296 900,–Kč

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022 na sociální službu chráněné bydlení neinvestiční dotace 1 ve výši 7 448 000,–Kč a neinvestiční dotace 2 ve výši 618 300,–Kč. Na sociální službu podpora samostatného bydlení neinvestiční dotace 1 ve výši 1 276 000,–Kč a neinvestiční dotace 2 ve výši 200 000,–Kč.

ROK 2021

Vozidlo pro zajištění terénní sociální služby podpora samostatného bydlení. Dotace je poskytnuta z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. Číslo veřejnoprávní smlouvy je KK03608/2021. Výše poskytnuté dotace 200 000, –Kč.

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2021 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 3 z finančních prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence II ve výši 3 270 000,–Kč 

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 465 600,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

Karlovarský kraj – zápůjčka na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v 2021 poskytovatele na sociální službu chráněné bydlení ve výši 2 140 500,- Kč a na službu podpora samostatného bydlení ve výši 769 200,–Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2021

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 9 755 800,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 640 500,- Kč

Karlovarský kraj – dofinancování sociální služby ve výši 480 900,- Kč

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

ROK 2020

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2020 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 3 z finančních prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence II ve výši 3 039 400,–Kč 

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 436 800,- Kč

Karlovarský kraj – účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje formou dofinancování sociální služby ve výši 95.900,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2020

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 8 318 000,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 601 000,- Kč

ROK 2019

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2019 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 3 z finančních prostředků projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence I ve výši 1 433.600,- Kč a projektu Podpora vybraných druhů sociální prevence II ve výši 767.000,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 336.700,- Kč

Karlovarský kraj – účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje formou dofinancování sociální služby ve výši 95.900,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2019

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 8.333.500,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši  558.200,- Kč

Karlovarský kraj – účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje formou dofinancování sociální služby ve výši 486.300,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

ROK 2018

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2018 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele – PROGRAM PREVENCE ve výši 1 845 700,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 409 400,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 9 325 500,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 19 400,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

ROK 2017

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2017 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele – PROGRAM PREVENCE ve výši 1.684.700,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele ve výši 469.600,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 6.526.400,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele ve výši 652.000,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

ROK 2016

LogoKV

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

Provoz sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. byl v roce 2016 finančně podpořen Karlovarským krajem formou poskytnutí neinvestiční dotace.

Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 5 282 600,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 1 528 200,–Kč

Účelově určená neinvestiční dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Karlovarského kraje

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 579 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 237 000,–Kč

                                                           Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu Karlovarského kraje na sociální službu chráněné bydlení ve výši 457 500,–Kč a sociální službu podpora samostatného bydlení ve výši 137 700,–Kč

logo-kk3

ROK 2015

LogoKV

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2015 finančně podpořen Karlovarským krajem formou poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 6.216.000,- Kč.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

ROK 2014

LogoKV

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Karlovarským krajem projektem „Udržení kvality poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením po přechodu z ústavní péče“.

  MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 log

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji

služba chráněné bydlení v Libereckém kraji služba podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji