ROK 2019

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2019 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 3 z prostředků poskytovatele – PROGRAM PREVENCE ve výši 1 433 600,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2019 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 222 900,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 2019 č. KK00381/2019:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 7 834 600,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši  558 200,- Kč

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 2019 č. KK00381/2019:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 710 000,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši  108 900,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

ROK 2018

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2018 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele – PROGRAM PREVENCE ve výši 1 845 700,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 409 400,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 9 325 500,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace 2 z prostředků poskytovatele ve výši 19 400,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

 

ROK 2017

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v Karlovarském kraji v roce 2017 finančně podporují:

09b682961aac03405ea53f71f28ec265

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele – PROGRAM PREVENCE ve výši 1.684.700,- Kč

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence.

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele ve výši 469.600,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků MPSV ve výši 6.526.400,- Kč

Karlovarský kraj – účelová neinvestiční dotace z prostředků poskytovatele ve výši 652.000,- Kč

LogoKV 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Logo_KV

http://www.zivykraj.cz/cz/

ROK 2016

LogoKV

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

Provoz sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. byl v roce 2016 finančně podpořen Karlovarským krajem formou poskytnutí neinvestiční dotace.

Účelově určená neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 5 282 600,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 1 528 200,–Kč

Účelově určená neinvestiční dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Karlovarského kraje

Sociální služba chráněné bydlení ve výši 579 000,–Kč

Sociální služba podpora samostatného bydlení ve výši 237 000,–Kč

                                                           Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu Karlovarského kraje na sociální službu chráněné bydlení ve výši 457 500,–Kč a sociální službu podpora samostatného bydlení ve výši 137 700,–Kč

logo-kk3

ROK 2015

LogoKV

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2015 finančně podpořen Karlovarským krajem formou poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 6.216.000,- Kč.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

ROK 2014

LogoKV

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Karlovarským krajem projektem „Udržení kvality poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením po přechodu z ústavní péče“.

  MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 log

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji

služba chráněné bydlení v Libereckém kraji služba podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji