Liberecký kraj

ROK 2022

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu  z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí. .

Chráněné bydlení 4 642 028,- Kč

Podpora samostatného bydlení 1 973 186,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1 197 752,- Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Liberecký kraj formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje.

Chráněné bydlení 490 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 404 000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 253 000,- Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2022 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Chráněné bydlení 1 144 811,- Kč

Podpora samostatného bydlení 486 624,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 295 388,- Kč

ROK 2021

Liberecký kraj

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2021 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 8 778 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 4 265 383,50,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 2 245 500,- Kč

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2021 na kofinancování osobních nákladů na sociální službu chráněné bydlení ve výši 149 000,–Kč a na sociální službu sociálně terapeutické dílny ve výši 27 000,–Kč-

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. bylo podpořeno veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje určené na kofinancování osobních nákladů v období 1.1.2021 – 30.4.2021 v celkové výši 491.000,–Kč. 

Chráněné bydlení 290 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 124 000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 77 000,- Kč

ROK 2020

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2020 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 7 902 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 532 000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1 673 000,- Kč

Účelová dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje

Chráněné bydlení 137 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 107 000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 137 000,- Kč

http://www.kraj-lbc.cz/

———————————————–

Logaliberecky_kraj

Evropská unie, Evropský sociální fond,Operační program Zaměstnanost,Liberecký kraj

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

Část 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
č. OLP/3937/2019

Období realizace 4/2020 – 11/2020

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

   „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 ve výši 2 322 000,–Kč

ROK 2019

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2019 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 8 092 890,- Kč

Podpora samostatného bydlení 702.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.717.040,- Kč

a

z rozpočtu Libereckého kraje:

Chráněné bydlení 95.000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 112.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 95.000,- Kč

liberecky_kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

——————————————————————————————————————–

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 

Období realizace 3/2018 – 3/2020

 Logaliberecky_kraj

Evropská unie, Evropský sociální fond,Operační program Zaměstnanost,Liberecký kraj

„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

 

  „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 ve výši 5.940.000,–Kč

2018

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2018 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 5.729.610,- Kč

Podpora samostatného bydlení 416.300,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.510.600,- Kč

Dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2018

ve výši:

Chráněné bydlení 254.000,–Kč

Podpora samostatného bydlení 297.000,–Kč

Sociálně terapeutická dílna 254.000,– Kč

 

 

ROK 2017

liberecky_kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v roce 2017 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Chráněné bydlení 43.000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 62.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 56.000,- Kč

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 6.139.127,- Kč

Podpora samostatného bydlení 940.938,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.211.125,- Kč

ROK 2016

liberecky_kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

   Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v roce 2016 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby

 

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Chráněné bydlení 44.000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 37 000 ,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 53.000,- Kč

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 5.305.0000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 822.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.060.000,- Kč

ROK 2015

 

liberecky_kraj

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2015 finančně podpořen Libereckým krajem formou poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby v celkové výši 4.979.000,- Kč.

http://www.kraj-lbc.cz/

ROK 2014

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.

liberecky_kraj

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Karlovarským krajem projektem „Udržení kvality poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením po přechodu z ústavní péče“.

  MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 log

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji služba chráněné bydlení v Libereckém kraji
  • služba podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji        

ROK 2013

 

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2013 finančně podpořen Libereckým krajem.

           

liberecky_kraj