ROK 2019

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2019 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 7.186 000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 702.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.548.000,- Kč

ROK 2018

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 

Období realizace 3/2018 – 3/2020

 Logaliberecky_kraj

Evropská unie, Evropský sociální fond,Operační program Zaměstnanost,Liberecký kraj

„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

 

  „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 ve výši 5.940.000,–Kč

Poskytování sociálních služeb Společnosti Dolmen, z.ú. v roce 2018 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 5.729.610,- Kč

Podpora samostatného bydlení 416.300,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.510.600,- Kč

Dotace na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2289/2018

ve výši:

Chráněné bydlení 254.000,–Kč

Podpora samostatného bydlení 297.000,–Kč

Sociálně terapeutická dílna 254.000,– Kč

 

 

ROK 2017

liberecky_kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v roce 2017 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Chráněné bydlení 43.000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 62.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 56.000,- Kč

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 6.139.127,- Kč

Podpora samostatného bydlení 940.938,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.211.125,- Kč

ROK 2016

liberecky_kraj

http://www.kraj-lbc.cz/

   Poskytování sociálních služeb Společností Dolmen, z.ú. v roce 2016 finančně podporuje Liberecký kraj formou Dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na závazek veřejné služby

 

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Chráněné bydlení 44.000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 37 000 ,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 53.000,- Kč

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV

Chráněné bydlení 5.305.0000,- Kč

Podpora samostatného bydlení 822.000,- Kč

Sociálně terapeutické dílny 1.060.000,- Kč

ROK 2015

 

liberecky_kraj

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2015 finančně podpořen Libereckým krajem formou poskytnutí vyrovnávací platby na závazek veřejné služby v celkové výši 4.979.000,- Kč.

http://www.kraj-lbc.cz/

ROK 2014

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.

liberecky_kraj

Provoz sociální služby Dolmen,o.p.s. byl v roce 2014 finančně podpořen Karlovarským krajem projektem „Udržení kvality poskytovaných služeb lidem s mentálním postižením po přechodu z ústavní péče“.

  MINISTERTSVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2014 log

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • služba chráněné bydlení v Karlovarském kraji služba chráněné bydlení v Libereckém kraji
  • služba podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji        

ROK 2013

 

Provoz sociálních služeb chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení Dolmen,o.p.s. byl v roce 2013 finančně podpořen Libereckým krajem.

           

liberecky_kraj