Podpora pracovního uplatnění klientů chráněného bydlení Dolmen, o.p.s.

Přidal:

Aktivity projektu jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. www.esfcr.cz

esf

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením prostřednictvím tvorby programů umožňujících jejich přípravu na zaměstnání, prostřednictvím přímé podpory absolventů těchto programů na pracovišti za účelem ukotvení nabytých dovedností a zkušeností. Cílem projektu je prostřednictvím osvětové činnosti a přímé komunikace se zaměstnavatelskými ...

Více →

Podpora samostatného života

Přidal:

Tento projekt je spolufinancován evropskou unií a Libereckým krajem

trojlogo

SROP opatření 3.2., Podpora sociální integrace v regionech, IV.kolo výzvy

Projekt Podpora samostatného života znamená zahájení transformace ústavů sociálních služeb v Libereckém kraji. V rámci projektu vznikne chráněné bydlení pro jedenáct uživatelů. V rámci projektu budou zajištěny i jejich dopolední aktivity v denním centru a vyhledávány možnosti pracovního uplatnění uživatelů. Současně se zlepší životní podmínky ...

Více →

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji

Přidal:

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele.“

esf

Společnost DOLMEN o.p.s, v projektu

Prezentace projektu „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji.“ (PPT)

Popis projektu

Hlavním obsahem projektu je podpora procesu transformace pobytových zařízení pro vybrané cílové skupiny na území Karlovarského kraje. Hlavní realizační činnosti se dají rozdělit na část analytickou, vyhodnocovací a řídící, část realizační, včetně potřebné ...

Více →
Stránka 3 z3 123